Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AQUA S.A. – 19 sierpnia 2020 r.

  • Porządek obrad, projekty uchwał i formularze dla akcjonariuszy – zgłoszone raportem EBI/5/2020

– sprawozdania – ogłoszone raportem rocznym – EBI/3/2020

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. w dniu 19-08-2020

– Uchwały ZWZA AQUA S.A.:

– Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.

Akcjonariusz: Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA: Udział w liczbie głosów na ZWZA: Udział w ogólnej liczbie głosów:
Bartłomiej Krasicki 575.523 79,49% 67,11%
Józef Andrzej Kozikowski 80.962 11,18% 9,44%
Sławomir Ziemski 67.500 9,32% 7,87%

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map