Dokument Informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentami Informacyjnymi:

Dokument informacyjny z dnia 12 marca 2014 r.
sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii E

Autoryzowany Doradca spółki –
Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni
ul. Mickiewicza 28
60-836 Poznań

 

Dokument informacyjny z dnia 9 sierpnia 2010 r.
sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu akcji serii A,B,C,D i PDA serii D

Animator i Autoryzowany Doradca spółki –
Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Mogilska 65
31-454 Kraków
+48 12 62 92 500

sekretariat@trigon.pl
www.trigon.pl

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map