Drogi i autostrady

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i budowę ulicy Obornickiej na odcinku od wiaduktu Gabriela Narutowicza do Ronda Obornickiego – 2009-2012
 • Projekt modernizacji ul. Bukowskiej w Poznaniu na odcinku od projektowanego skrzyżowania z III ramą komunikacyjną ( ul. Prosta) do granicy miasta.
 • Projekt przebudowy ulicy Głogowskiej w Poznaniu etap II – od strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej
 • Projekt budowlany i wykonawczy dla części drogowej odcinka autostrady płatnej A-2 obwodnica Poznań od km 158+300 do km 171+600 – (branża kanalizacyjna, wodociągowa oraz elektroenergetyczna) – 1998/99 r.
  Zleceniodawca: ‘Transprojekt’ Sp. z o.o. w Poznaniu
 • Inwestycje związane z budową autostrady A2
  • Projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ujęcia wody na Dębinie w Poznaniu
   Q = 77 000 m3/d 1998 r. Zleceniodawca: ‘Transprojekt’ Sp. z o.o. w Poznaniu
  • Projekt budowlany na przebudowę zachodniej magistrali wodociągowej d=1000 mm w obrębie miejscowości Komorniki – węzeł ‘Komorniki’ autostrady A-2 – 1998 r. Zleceniodawca: ‘Transprojekt’ Sp. z o.o. w Poznaniu
  • Projekt budowlany i wykonawczy dla zastępczego ujęcia wody w m. Sowiniec wraz z magistralą przesyłową wody – w trakcie realizacji – Zleceniodawca ‘Transprojekt’ Sp. z o.o. w Poznaniu
 • Projekt wstępny na wykonanie dokumentacji budowy i przebudowy urządzeń towarzyszących do opracowania obejmującego kompleksową dokumentację techniczną zwaną projektem wstępnym dla odcinka autostrady A-2 Poznań (węzeł ‘Komorniki’ km 159) – Konin (węzeł ‘Modła’ km 256) wraz z dokumentacją do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji tego odcinka.
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map