raporty

E

Raporty bieżące

EBI/3/2024 Informacja o stosowaniu przez AQUA S.A. zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd AQUA S.A. przekazuje w załączeniu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. - „Dobre Praktyki Spółek...

czytaj dalej
E

Raporty okresowe

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map