Wodociągi

 • Opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Kórnik – 2012 r.
 • Studium Infrastruktury wodociągowej I kanalizacyjnej Aglomeracji Poznańskiej – 2009 r. AQUANET SA. w Poznaniu;
 • Projekt budowlano – wykonawczy – Sieć wodociągowa na Os. Kosmonautów w Poznaniu  etap I, II, III z decyzją pozwolenia na budowę – 2006 r. AQUANET SA. w Poznaniu;
 • PBW – Wymiana sieci wodociągowej na Grunwaldzie w Poznaniu – 2006 r. AQUANET SA. w Poznaniu;
 • PW – Przebudowa w ul. Hetmańskiej
 • Przebudowa magistrali wodociągowej  1000 mm na terenie firmy LOBO przy ul. Bałtyckiej w Poznaniu;
 • PBW – Wodociąg zasilający Puszczykowo od strony magistrali zachodniej wraz z decyzją pozwolenia na budowę – 2006 r. AQUANET SA. w Poznaniu;
 • PBW – Budowa uzbrojenia wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla potrzeb projektów osiedla mieszkaniowego WAM na osiedlu Strzeszyn „L” w   Poznaniu. – 2006 r. AQUANET SA. w Poznaniu
 • Koncepcja programowo – przestrzenna – Zwodociągowanie gminy Murowana Goślina – 2003 r. – Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie;
 • PBW – Wodociąg w ul. Konopnickiej w Mosinie – 2003 r. AQUANET SA. w Poznaniu
 • PBW – Wymiana wodociągu i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kramarskiej w Poznaniu – 2003 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • PBW – Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Serbskiej, Wrzoska i Kowalskiej w Poznaniu – 2003 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • PBW – Budowa i modernizacja wybranych obiektów stacji uzdatniania wody „MOSINA – 2002 – 2004 r. – AQUANET Sp. z .o. o. w Poznaniu;
 • PBW – Rurociąg tłoczny DN1200 łączący przepompownię ścieków „GARBARY” z LOŚ i COŚ – 2002 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • PBW „Przebudowa zachodniej magistrali wodociągowej 1000mm – 2002 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Koncepcja hydrauliczna – Przyłączenia do PSW wybranych wsi na terenie gminy Mosina – 2001 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Koncepcja programowo –przestrzenna punktów regulacyjno – pomiarowych na magistralach wodociągowych PSW – 2001 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Koncepcja programowo – przestrzenna – Zwodociągowanie i skanalizowanie gminy Murowana Goślina – 2001 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Koncepcja programowo – przestrzenna – Modernizacja i rozbudowa SUW „MOSINA” – 2001 r. – AQUANET Sp. z o.o.;
 • Koncepcja programowo – przestrzenna – ,,Ujęcie wody „Sowiniec – Krajkowo” –2001 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • PBW na budowę „Magistrali wodociągowej do Swarzędza” etap I i II 500 mm  – 2001 r. – AQUANET Sp. z o.o.;
 • Projekt – Przebudowa istn. uzbrojenia wodociągowego w ramach budowy Trasy Nowe – Zawady – etap I odcinek od ul. Bałtyckiej do ul. Głównej w Poznaniu 2001 r.– AQUANET Sp. z o.o.;
 • PBW – Wodociąg dla potrzeb gminy Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Komorniki z decyzją pozwolenia na budowę – 2001 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Projekt – Rurociąg tłoczny wody surowej z ujęcia wody „SOWINIEC” w Mosinie do SUW „WŚNIOWA” w Poznaniu  – 2000 r. – Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Poznaniu;
 • Koncepcja programowo – przestrzenna – Zaopatrzenie w wodę Suchego Lasu z sieci aglomeracji poznańskiej – 2000 r. – Urząd Gminy w Suchym Lesie;
 • Koncepcja programowo – przestrzenna Infiltracyjne ujęcie wody „Sowiniec” – 1999 r. – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. P-ń;
 • PBW – Wymiana sieci wodociągowej w Swarzędzu w obrębie Rynku i ul. Łąkowej – 1998 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Projekt budowlany i wykonawczy – Przebudowę ujęcia wody na Dębinie w Poznaniu  w związku z autostrada A-2.  Q = 77 000 m3/d   1998 r. Zleceniodawca: „Transprojekt” Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Projekt – przebudowa zachodniej magistrali wodociągowej 1000 – 1998 – 2001 r. – Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Poznaniu ul. Gajowa 6;
 • PBW – Usunięcie kolizji wodociągowych w związku z budową Autostrady A-2 – przebudowa rurociągów o średnicy 150-1200 mm – 1998 r. – 1999 r.  – Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad w Poznaniu ul. Gajowa 6;
 • Projekt wstępny na wykonanie dokumentacji budowy i przebudowy urządzeń towarzyszących do opracowania obejmującego kompleksową dokumentację techniczną zwaną projektem wstępnym dla odcinka autostrady A-2 Poznań  (węzeł „Komorniki” km 159) – Konin  (węzeł „Modła” km 256) wraz z dokumentacją do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji tego odcinka;
 • Koncepcja programowo – przestrzenna Stacji Uzdatniania Wody Murowana Goślinai ujęcia wody – 1997 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Projekt – Wodociąg w ul. Solnej w Poznaniu – 1997 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • PBW – Połączenie wodociągu w ul. Ustrzyckiej z wodociągiem w ul. Sanockiej w Poznaniu   – 1997 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Koncepcja programowo – przestrzenna oraz projekt podstawowy i wykonawczy Rozbudowa wodociągu dla Murowanej Gośliny – 1997 r. – AQUANET Sp. z o.o.;
 • Projekt – wymiana sieci wodociągowej ul. Mostowa w Poznaniu – 1995 r.  – AQUANET    Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Projekt – wymiana sieci wodociągowej DN150 w ul. Tylne Chwaliszewo, Czartoria, Wenecjańska w Poznaniu – 1995 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Projekt – Wymiana sieci wodociągowej w Swarzędzu w obrębie Rynku i  ul. Łąkowej –  1995 r. – AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Projekt techniczny – Sieć wodociągowa na terenie osiedla Szczepankowo – Spławie – 1995 r. AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu;
 • Wielowariantowa koncepcja techniczna – Zaopatrzenie w wodę Os. Smochowice w Poznaniu dla 25 600 mieszkańców Q= 7 600 m3/d – stacja uzdatniania, pompownie sieciowe, zbiorniki, sieć wodociągowa. – 1994 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu;
 • Projekt techniczny – Modernizacja pompowni II-go stopnia “Mosina”, Q= 4 000 m3/d. 1994 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu;
 • Komputerowy model obliczeniowy wielostrefowej sieci wodociągowej m.Poznania ze źródłami  jej zasilania /pompownie, zbiorniki/ – długość sieci 250,0 km. 1993 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu;
 • Projekty techniczne sieci wodociągowej w Pile, 200-300 mm, L= 2 100 mm;
 • Program projektowy – Ujęcie wody i jej uzdatniania w warstwie wodonośnej dla m. Elbląga, Q= 24 000 m3/dobę. 1993-1994 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Elblągu;
 • Projekt  techniczny – Modernizacja  pompowni  “Wiśniowa”  dla  miasta  Poznania, Q= 6000m3/godz. -1993 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu;
 • Koncepcja – Pomiar przepływów i ciśnień w sieci wodociągowej m.Poznania, 500-1000 mm, 25 pkt. – 1993 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu;
 • Projekt techniczny – Modernizacja pompowni wody rzecznej “Nowa Stacja” dla m. Poznania. Q= 4 100 m3/godz. -1993 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu;
 • Prace badawcze i rozruch studni promienistej j.w. 1993 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu;
 • Projekt techniczny – Rozbudowa  studni  promienistej  ujęcia  wody  dla  m. Poznania Q = 22 000 m3/d. – 1992-1993 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu;
 • Projekt techniczny – Rozbudowa ujęcia wody podziemnej dla m. Poznania w Krajkowie Q = 20 000 m3/d. 1992-1993 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu;
 • Prace badawcze i ich realizacja związana z dekolmatacją dna rz.Warty na ujęciach wody w Mosinie w celu zwiększenia wydajności. – 1992 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu;
 • Zebranie kilkunastu ofert linii chlorowania wody i ich analiza dla SUW “Wiśniowa” i SUW “Mosina”. -1992 – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu;
 • Projekt techniczny – Zakładu Uzdatniania Wody dla m. Śremu, Q= 30 000 m3/d – 1991  r. Zleceniodawca – Urząd Miejski w Śremie;
 • Projekty techniczne sieci wodociągowej w Poznaniu  150-500 mm, L= ok.15 000 m z rur PE i Hobas z armaturą Hawle w tym  300-500 mm z rur Hobas i armaturą Hawle w ul. Grochowska, Garbary, St.Rynek, Wodna, Paderewskiego. – 1990-1994 r. – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu;
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map