Dla Inwestorów

 • notowania – szczegóły (na stronach Newconnect)

  AQUA S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 16 sierpnia 2010 roku, jako 50. debiutant w roku 2010 i jednocześnie 153 emitent notowany w alternatywnym systemie obrotu GPW.

  Kurs w dniu debiutu PDA (akcji zwykłych na okaziciela serii D) na otwarciu notowań wyniósł 17,95 zł i był o 28,2% wyższy od kursu odniesienia, tj. ceny emisyjnej wynoszącej 14,00 zł. W dniu debiutu rozpoczęto na rynku NewConnect obrót 90.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, obrót pozostałymi akcjami serii A, B i C w łącznej liczbie 780.000 rozpocznie się po zarejestrowaniu emisji akcji serii D w sądzie rejestrowym. Łącznie do obrotu zostanie wprowadzonych 870.000 akcji AQUA S.A.

  W wyniku przeprowadzonej w lipcu 2010 roku oferty prywatnej Spółka sprzedała 59 inwestorom wszystkie oferowane 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w cenie emisyjnej 14,00 zł za akcję. W wyniku emisji Spółka pozyskała 1.260.000 zł. Środki pieniężne kapitałowe pochodzące z emisji akcji Spółka przeznaczy na budowę specjalistycznej pracowni projektowej, doposażenie nowych stanowisk pracy oraz zwiększenie środków obrotowych. Pozostałą część środków do realizacji w/w projektów spółka sfinansuję ze środków własnych oraz kredytów bankowych.

  Autoryzowanym Doradcą, który pomagał AQUA S.A. w procesie oferty prywatnej oraz przy wprowadzeniu akcji do obrotu na NewConnect był Trigon Dom Maklerski S.A.

  Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi informacjami w zakładce DLA INWESTORÓW.

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map