Kadry

Etatową kadrę Przedsiębiorstwa stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści o długoletnich stażach pracy na różnych kierowniczych stanowiskach projektanckich lub administracyjno-technicznych a także pracownicy młodsi o dużej wiedzy i uzdolnieniach.

Nasi etatowi pracownicy pełnili w trakcie swojej praktyki zawodowej m.in. funkcje: kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, pracowników działu inwestycji i wreszcie długoletnich projektantów szeregu wodociągów, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, oświetlenia drogowego i innych.

Obecnie biuro zatrudnia kilkudziesięciu pracowników etatowych bezpośrednio w projektowaniu w następujących branżach i zespołach:

 • technologii oczyszczania ścieków,
 • technologii uzdatniania wody,
 • konstrukcyjnej,
 • instalacji oraz sieci elektroenergetycznych,
 • instalacji oraz sieci wod-kan,
 • drogowej,
 • mechanicznej

oraz stale współpracujemy z zespołami projektowymi branż:

 • architektury,
 • instalacji oraz sieci wod-kan, c-o, wentylacji,
 • telekomunikacyjnej,
 • automatyki,
 • ochroną atmosfery i akustyki,
 • zieleni.

Biuro współpracuje stale z ok. 30 specjalistami różnych branż w zakresie projektowania, opiniowania opracowań oraz doradztwa technicznego, zatrudnionymi w eksploatacji, na uczelniach, w instytutach oraz w organach nadzoru i kontroli

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map