WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd Spółki

(powołany 22-06-2023 r., kadencja do 22-06-2026)

 • Józef Andrzej Kozikowski, Prezes Zarządu
 • Bartłomiej Krasicki, Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

(powołana 17-06-2021 r., kadencja do 17-06-2024)

 • Włodzimierz Bogdan Walkowiak, Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Piotr Bednarski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Sławomir Ziemski, Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Maria Walkowiak, Członek Rady Nadzorczej
 • Ryszard Krasicki, Członek Rady Nadzorczej

Życiorysy członków RN, publikowane raportem EBI 9/2017,

EBI 10/2020:

Informacja o powiązaniach / niezależności członków Rady Nadzorczej


Kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych, zgodne z wymaganiami „Dobrych Praktyk”
oraz według zaleceń Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.
spełnia 1 osoba (20% składu RN):

 • pan Piotr Bednarski – członek Rady Nadzorczej

Następujące osoby, członkowie Rady Nadzorczej, złożyły oświadczenia o powiązaniach:

 • pani Maria Walkowiak – członek Rady Nadzorczej
 • pan Włodzimierz Walkowiak – przewodniczący Rady Nadzorczej
 • pan Ryszard Krasicki – członek Rady Nadzorczej

Osoby te są członkami bliskiej rodziny, wiceprezesa Zarządu AQUA S.A. będącego jednocześnie
posiadaczem pakietu kontrolnego (ponad 50%) akcji AQUA.

Następujące osoby nie spełniają warunku niezależności

 • pan Sławomir Ziemski – sekretarz Rady Nadzorczej

Osoba ta jest właścicielem pakietu ponad 5% akcji Spółki

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej AQUA S.A.

Zarząd:

okres liczba kobiet liczba mężczyzn procentowy udział kobiet
do chwili obecnej 0 2 0%
Rada Nadzorcza:
okres liczba kobiet liczba mężczyzn procentowy udział kobiet
do 18.06.2013 1 4 20%
do 5.02.2014 2 3 40%
do 19.08.2020 3 2 60%
do 17.06.2021 2 3 40
do chwili obecnej 1 4 20%

 

Inne organy

 • Komitet Audytu – nie powołano
 • Komisja ds Nominacji – nie powołano
 • Komisja ds Wynagrodzeń – nie powołano
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map