Magistrale przesyłowe

AQUA S.A. wykonała projekty wielu magistral przesyłowych różnych mediów, wody, ścieków, ropy naftowej, oraz jako lider konsorcjum realizację rurociągu tłocznego ścieków w Poznaniu oraz odcinka III nitki rurociągu ropy naftowej „Przyjaźń”

  • Rurociąg ropy naftowej „Przyjaźń” – III nitka, Etap I i III
    projekt i wykonawstwo rurociągu naftowego na zlecenie PERN
  • Przebudowa magistrali wodociągowej 1000 mm na terenie firmy LOBO przy ul. Bałtyckiej w Poznaniu;
  • Przebudowa zachodniej magistrali wodociągowej 1000mm w Poznaniu
  • Rurociąg tłoczny wody surowej z ujęcia wody „Sowiniec” w Mosinie do SUW „Wiśniowa” w Poznaniu
  • Kolektor Prawobrzeżny II w Poznaniu
  • Kolektor sanitarny 2,20 m z rur Hobas do Oczyszczalni ścieków w Łodzi
  • Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic
  • Rurociąg tłoczny DN1200 łączący przepompownię ścieków „GARBARY” z LOŚ i COŚ

Film z realizacji przewiertu rurociągu ropy naftowej pod rzeką Narwią

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map