Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Bartłomiej Krasicki 575.523 67,11% 67,11%
Józef Kozikowski 80.965 9,44% 9,44%
Sławomir Ziemski 68.170 7,95% 7,95%
Pozostali 132.892 15,50% 15,50%
Razem 857.550 100% 100%

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map