O FIRMIE

Firma projektowa “AQUA” działa od 1988 r. najpierw jako – “AQUA” sp. z o.o., a od 2009 r. jako AQUA S.A.

 

Działalność spółki “AQUA” polega przede wszystkim na:

 • wielobranżowym projektowaniu we wszystkich fazach obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, pompowni itp., oraz urządzeń i obiektów towarzyszących (autostradowych, wodociągi, kanalizacja, energetyka)
 • prowadzeniu prac badawczych i studialnych z zakresu
  hydrologii, hydrogeologii, technologii oczyszczania ścieków itp.
 • prowadzeniu rozruchów oczyszczalni ścieków, nadzorów autorskich, zbieraniu ofert urządzeń lub linii technologicznych oraz opiniowanie tych ofert ze wskazaniem ofert optymalnych,

Obszarem działania spółki jest szeroko rozumiana branża inżynierii środowiska:

 • ujęcia i uzdatnianie wody,
 • oczyszczanie ścieków,
 • przesył wody – wodociągi, pompownie, zbiorniki,
 • przesył ścieków – kanalizacja, przepompownie,

Firma projektowa “AQUA” działa od 1988 r. najpierw jako – “AQUA” sp. z o.o., a od 2009 r. jako AQUA S.A.

Działalność spółki “AQUA” polega przede wszystkim na:

 • wielobranżowym projektowaniu we wszystkich fazach obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, pompowni itp., oraz urządzeń i obiektów towarzyszących (autostradowych, wodociągi, kanalizacja, energetyka)
 • prowadzeniu prac badawczych i studialnych z zakresu
  hydrologii, hydrogeologii, technologii oczyszczania ścieków itp.
 • prowadzeniu rozruchów oczyszczalni ścieków, nadzorów autorskich, zbieraniu ofert urządzeń lub linii technologicznych oraz opiniowanie tych ofert ze wskazaniem ofert optymalnych,

Obszarem działania spółki jest szeroko rozumiana branża inżynierii środowiska:

 • ujęcia i uzdatnianie wody,
 • oczyszczanie ścieków,
 • przesył wody – wodociągi, pompownie, zbiorniki,
 • przesył ścieków – kanalizacja, przepompownie,

MISJA

Misją firmy jest oferowanie najwyższej jakości usług projektowych,
dzięki którym wykonawstwo inwestycji będzie bezproblemowe,
a same obiekty nowoczesne, przyjazne dla środowiska, a jednocześnie estetyczne.

Misje realizujemy głównie przez najwyższej klasy kadrę, która stosuje
nowoczesne metody projektowe, nie boi się wyzwań, ale przede wszystkim
ma bogate doświadczenia w realizacji inwestycji będących specjalizacją firmy.

 

HISTORIA

 

 • 1988 – zawiązanie spółki Aqua Sp. z o.o., kadrę stanowili projektanci wywodzący się z renomowanego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu oraz Energoprojektu Poznań
 • 1994 – realizacja rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla Poznania w Koziegłowach
 • 1995 – projekty związane z budową autostrady A2
 • 2001 – projekty związane z modernizacją Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu
 • 2008 – projekty związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie
 • 2009 – przekształcenie Aqua Sp. z o.o. w spółkę akcyjną AQUA S.A.
 • 2010 – debiut Spółki na NewConnect
 • 2012 – Projekt III nitki rurociągu dla PERN „Przyjaźń”
 • 2012 – początek działalności wykonawczej – realizacja pompowni „Dolna Wilda” i rurociągów tłocznych
 • 2013 – 2014 Zmiany właścicielskie – procedura odkupu menedżerskiego
 • 2013 – 2015 – Wykonawstwo III nitki rurociągu dla PERN „Przyjaźń”,

OFERTA

AQUA S.A. oferuje usługi w zakresie :

 

1. projektów budowlanych i projektów wykonawczych wielobranżowych:

 • ujęć wody,
 • zakładów uzdatniania wody,
 • pompowni,
 • zbiorników i sieci wodociągowych
 • oczyszczalni ścieków,
 • przepompowni,
 • zbiorników i sieci kanalizacyjnych
 • stacji odsiarczania, osuszania, sprężania biogazu
 • stacji gazogeneratorów
 • obiektów suszarni osadów komunalnych

2. projektów budowlanych i projektów wykonawczych budowy i przebudowy dróg i autostrad w zakresie branż:

 • konstrukcyjno – budowlanej,
 • wodociągowej,
 • kanalizacji sanitarnej,
 • kanalizacji deszczowej,
 • elektroenergetycznej,
 • teletechnicznej,
 • gazowej,
 • ciepłowniczej,
 • drogowej,
 • oświeltenia drogowego,
 • sygnalizacji świetlnej

– w tym obiektów infrastruktury autostradowej

 • OUA (obwody utrzymania autostrady),
 • MOP (miejsca obsługi podróżnych),
 • PPO (punkty poboru opłat)

 

3. pełnienia nadzorów autorskich;

 

4. prac geodezyjno-kartograficznych:

 • mapy zasadnicze w wersji papierowej i numerycznej,
 • mapy ewidencyjne,

5. badań geotechnicznych i hydrogeologicznych;

 

6. operatów wodno-prawnych;

 

7. ocen oddziaływania na środowisko;

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map