Wykreślenie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta z rejestru zastawów
Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 6 listopada 2019 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów w dniu 31.10.2019 r. wykreślenia wpisów do rejestru zastawów rejestrowych na rachunkach Spółki oraz do rejestru zastawów rejestrowych na akcjach Spółki należących do jednego z akcjonariuszy mniejszościowych.
Wykreślenie dotyczy wpisów ustanawiających zastawy rejestrowe, dokonanych w dniu 10.04.2014 r., o których spółka informowała w komunikacie EBI nr 17/2014, a o zmianach w komunikatach EBI 29/2014, EBI 1/2015, ESPI 2/2016. Wykreślenie nastąpiło w efekcie zmiany umowy linii kredytowej i wydaniu przez Bank oświadczeń o zrzeczeniu się praw do zastawów o czym spółka informowała komunikatem ESPI 2/2019.
W sprawie wykreśleń dotyczących pozostałych akcjonariuszy zostały złożone wnioski do Sądu, ale nie zostały do tej pory wydane postanowienia.
Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na dotychczasową wartość umowy linii kredytowej mającej znaczenie dla sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta oraz wpływ ustanowionych zabezpieczeń na akcjach Emitenta na cenę lub wartość instrumentów finansowych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map