Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 17.06.2021 roku podpisano aneks nr 3  dotyczący  umów: o udzielanie poręczeń dobrego wykonania umowy nr 28/06/2020/PP oraz umowy o udzielanie poręczenia pakietu wadialnego nr 24/06/2020/W.

O zawarciu aneksu nr 1 Emitent informował komunikatem ESPI-13/2020 z dnia 9.12.2020 roku, a aneksu nr 2 komunikatem ESPI-15/2020 z dnia 18.12.2020 roku.

Stronami zawartego aneksu  są:

  1. Poręczyciel: Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, ul. Piękna 58, 60-589 Poznań
  2. Zobowiązany: AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań

Aneks zmienia termin obowiązywania przyznanych przez Poręczyciela limitów zaangażowania na okres od 26.06.2021 do 25.06.2022 r.

Pozostałe zapisy umowy i zmieniających ją poprzednich aneksów pozostają niezmienione.

Pozostałe zapisy umowy i podpisywanego aneksu nie odbiegają od zwyczajowo stosowanych na rynku przy tego typu umowach poręczeń.

Przedmiotowa umowa spełnia przyjęte w Spółce kryterium istotności w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map