Raport okresowy za I kwartał 2016 roku
Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2016r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:

Raport za I kwartał 2016 r. (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map