Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2015r.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt.1  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport za IV kwartał 2015 r. (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map