Informacja z życiorysem członka Rady Nadzorczej AQUA S.A.
W nawiązaniu do komunikatu EBI/8/2020 o rezygnacji i powołaniu członka Rady Nadzorczej w dniu 19.08.2020 r., Zarząd AQUA S.A. przekazuje otrzymaną od nowo wybranego członka Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym, 25.08.2020 r., informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej w zmienionym składzie, na którym dokonano uzupełniającego wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, którym został pan Piotr Bednarski dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map