Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku
Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:      

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map