Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zarząd AQUA S.A. informuje, że  w dniu 9.12.2020 została podpisana umowa na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 z firmą PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zjazd 2/4, 60-653 Poznań, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3931.Umowa została podpisana z firmą wybraną przez Radę Nadzorczą Spółki mocą Uchwały Nr 1 z dnia 16 listopada 2020 roku, o czym Emitent informował w raporcie EBI-14/2020 w dniu 19.11.2020r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. p.11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map