Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
Zarząd Emitenta, AQUA S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2020 r.

Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt.1  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map