Harmonogram publikacji raportów okresowych spółki AQUA S.A. w roku obrotowym 2020.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:
Raport za IV kwartał 2019r. – 14.02.2020r.
Raport za I kwartał 2020 r. – 15.05.2020r.
Raport za II kwartał 2020 r. – 14.08.2020r.
Raport za III kwartał 2020 r. – 13.11.2020r.
Raport roczny:
Raport roczny za 2019 r. – 27.04.2020r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map