Wybór stanowisk Rady Nadzorczej AQUA S.A.

W nawiązaniu do komunikatu EBI/8/2017 o powołaniu Rady Nadzorczej w dniu 22.06.2017 r., Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, 12 lipca 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady, na którym dokonano wyboru osób na stanowiska na bieżącą kadencję Rady Nadzorczej Spółki rozpoczynającą się 22.06.2017 r. i trwającą 3 lata, do 22.06.2020 r.
Na poszczególne stanowiska zostali wybrani:

pan Włodzimierz Walkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

pani Monika Łaganowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,

pani Joanna Porządna – Sekretarz Rady Nadzorczej,

pani Maria Walkowiak – Członek Rady Nadzorczej,

pan Piotr Bednarski – Członek Rady Nadzorczej.

W związku z ustaleniem stanowisk powołani członkowie zaktualizowali informacje z życiorysami, podając w szczególności aktualne stanowiska w Radzie Nadzorczej. W załączeniu Spółka przekazuje zaktualizowane na dzień odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej informacje wszystkich jej członków.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map