Terminy w umowie dotyczącej instrumentów finansowych emitenta

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu Zarząd AQUA S.A. informuje, że terminy podane w komunikacie EBI-4/2013 zostaną przesunięte. Daty zawarcia Dokumentacji Finansowania, spełnienia Warunków Zawieszających do Kredytu Akwizycyjnego, złożenia wniosku o wypłatę Kredytu Akwizycyjnego przez Spółkę Celową, oraz zamknięcia transakcji zostaną określone po zakończeniu negocjacji z Bankiem.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map