Company authorities

Zarząd Spółki

(powołany 23-06-2015 r., kadencja do 23-06-2018)

 

 • Józef Andrzej Kozikowski, Prezes Zarządu
 • Bartłomiej Krasicki, Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

(powołana 05-02-2014 r., kadencja do 05-02-2017)

 

 • Włodzimierz Bogdan Walkowiak, Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Monika Łaganowska, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Joanna Porządna, Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Maria Walkowiak, Członek Rady Nadzorczej
 • Piotr Bednarski, Członek Rady Nadzorczej

Informacja o powiązaniach / niezależności członków Rady Nadzorczej


Kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych, zgodne z wymaganiami “Dobrych Praktyk”
oraz według zaleceń Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.
spełniają 3 osoby (60% składu RN):

 • pani Monika Łaganowska – wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • pani Joanna Porządna – sekretarz Rady Nadzorczej
 • pan Piotr Bednarski – członek Rady Nadzorczej

Następujące osoby, członkowie Rady Nadzorczej, złożyły oświadczenia o powiązaniach:

 • pani Maria Walkowiak – członek Rady Nadzorczej
 • pan Włodzimierz Walkowiak – przewodniczący Rady Nadzorczej

Osoby te są członkiem bliskiej rodziny, wiceprezesa Zarządu AQUA S.A. będącego jednocześnie
posiadaczem pakietu kontrolnego (ponad 50%) akcji AQUA.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej AQUA S.A.

Zarząd:

okres liczba kobiet liczba mężczyzn procentowy udział kobiet
do chwili obecnej 0 2 0%

Rada Nadzorcza:

okres liczba kobiet liczba mężczyzn procentowy udział kobiet
do 18.06.2013 1 4 20%
do 5.02.2014 2 3 40%
do chwili obecnej 3 2 60%

Inne organy

 • Komitet Audytu – nie powołano
 • Komisja ds Nominacji – nie powołano
 • Komisja ds Wynagrodzeń – nie powołano
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map