Shareholder structure

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Bartłomiej Krasicki 575.523 67,11% 67,11%
Józef Kozikowski 80.965 9,44% 9,44%
Sławomir Ziemski 67.500 7,87% 7,87%
Pozostali 133.562 15,58% 15,58%
Razem 857.550 100% 100%
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map