Shareholder structure

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Bartłomiej Krasicki 575.523 67,11% 67,11%
Józef Kozikowski 80.965 9,44% 9,44%
Sławomir Ziemski 42.900 5,00% 5,00%
Pozostali 158.162 18,45% 18,45%
Razem 857.550 100% 100%

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map