Harmonogram publikacji raportów okresowych spółki AQUA S.A. w roku obrotowym 2017.
Zarząd AQUA S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał 2016r. – 14.02.2017r.

Raport za I kwartał 2017 r.   – 15.05.2017r.

Raport za II kwartał 2017 r.  – 14.08.2017r.

Raport za III kwartał 2017 r. – 14.11.2017r.

Raport roczny:

Raport roczny za 2016 r.  – 05.05.2017r.

 

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map