Water shots

 • Koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy modernizacji ujęcia wody powierzchniowej “Sowiniec- Krajkowo” dla Stacji Uzdatniania Wody “Mosina”, ujecie wody powierzchniowej z rz. Warty (10 000m3/d), pompownia wody rzecznej, stawy infiltracyjne, ujecia wody infiltracyjnej, rurociągi wody, kanały, budowla upustowo – piętrząca, 2004 r. Zleceniodawca – Aquanet.
 • Wielowariantowa koncepcja techniczna zaopatrzenia w wodę Os.Smochowice w Poznaniu dla 25 600 mieszkańców, Q= 7 600 m3/d – stacja uzdatniania, pompownie sieciowe, zbiorniki, sieć wodociągowa. – 1994 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu
 • Program projektowy budowy ujęcia wody i jej uzdatniania w warstwie wodonośnej dla m.Elbląga, Q= 24 000 m3/dobę. 1993-1994 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Elblągu
 • Prace badawcze i rozruch studni promienistej j.w. 1993 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu
 • Projekt techniczny rozbudowy ujęcia wody podziemnej dla m. Poznania w Krajkowie
  Q = 20 000 m3/d. 1992-1993 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu
 • Projekt techniczny rozbudowy studni promienistej ujęcia wody dla m. Poznania
  Q = 22 000 m3/d. – 1992-1993 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu
 • Prace badawcze i ich realizacja związana z dekolmatacją dna rz.Warty na ujęciach wody w Mosinie w celu zwiększenia wydajności. – 1992 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu
 • Zebranie kilkunastu ofert linii chlorowania wody i ich analiza dla SUW ‘Wiśniowa’ i SUW ‘Mosina’. -1992 – Zleceniodawca – P.W.i K w Poznaniu
 • Projekt techniczny, Zakładu Uzdatniania Wody dla m.Śremu,
  Q= 30 000 m3/d – 1991 r. Zleceniodawca – Urząd Miejski w Śremie
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map