SewAGE SYSTeMs

 • Modernizacja komór przelewowych w ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu – 2013 r. – Aquanet
 • Aglomeracja Poznań: Budowa Przepompowni Ścieków “Hetmańska” wraz z rurociągami tłocznymi w Poznaniu – 2013 r. – Aquanet – realizacja inwestycji
 • PB i PW kolektora sanitarnego Wirskiego w Luboniu, kanalizacji sanitarnej na terenie Lubonia z przyłączami, pompowni ścieków P4, rurociągu tłocznego w ul. Armii Poznań  – 2011 r.
 • Kontrakt II – Zlewnia Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach –  obejmujący Zadanie 2, 3, 4, 5, 7 – Kanalizacja sanitarna na obszarze Gmin: Swarzędz , Pobiedziska, Czerwonak, i Skoki – 2011 r.
 • PB –  dla inwestycji pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”  –   2011 r. –
 • Dokumentacja dla kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i kanalizacji dla światłowodów,  kanalizacji deszczowej z separatorami, dla zadania „Aglomeracja Poznań: budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Szczepankowie etap II dla m. Poznań” – 2011 r.
 • PB i PW  budowa Kolektora ogólnospławnego o średnicy 220 cm w Al. Niepodległości w Poznaniu – 2011 r. – Aquanet
 • Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowa systemu kanalizacyjnego na terenie „Śródki” w Poznaniu – 2011 r.
 • Aglomeracja Poznań: Budowa Przepompowni Ścieków “Hetmańska” wraz z rurociągami tłocznymi w Poznaniu – 2010 r. – Aquanet
 • Projekt przebudowy i budowy uzbrojenia wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Dolna Wilda na odcinku od węzła “Dębina” do ulicy Hetmańskiej w Poznaniu – 2009 r. – Aquanet
 • PBW Kolektora Prawobrzeżnego II (etap I i II) i Kolektora Deszczowego (etap III) w Poznaniu –   2009 r. – Aquanet
 • PBW – budowa uzbrojenia wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz rurociągów kablowych dla projektowanego osiedla mieszkaniowego WAM na osiedlu Strzeszyn jednostka „L” –  2006 r. – Aquanet
 • PBW – Kanalizacji osłonowa na ujęciu wody Sowiniec – Krajkowo – 2003 r. Aquanet
 • Program Rozwoju Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej dla Aglomeracji Poznańskiej o łącznej długości ok. 270 km
 • Program ogólny kanalizacji dla północnego obrzeża jeziora Kierskiego. 1994 -1995 r – Urząd Miejski w Poznaniu
 • Program ogólny i projekty techniczne kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m.Pobiedzisk.-1993-1994 r – Urząd Gminy w Pobiedziskach o łącznej długości 39,0 km
 • Projekty techniczne kanałów sanitarnych dla Złotnik i Suchego Lasu 0,2 – 0,8 m, łącznej długości 25,0 km. 1994 r Urząd Gminy w Suchym Lesie
 • Projekty techniczne kanałów sanitarnych i deszczowych 0,6-1,0 m, L= 1 200 m w Obornikach -1995 r Urząd Gminy w Obornikach
 • Projekt techniczny kolektora sanitarnego w Chodzieży , 1,20m, L= 2 000 m – 1993 Urząd Miejski w Chodzieży
 • Koncepcja i projekt techniczny kolektora sanit. ‘Piątkowo-Naramowice’ w Poznaniu, 0,6 m L= 1 200 m.
 • Koncepcja i projekt techniczny kolektora sanit. ‘Podolańskiego’ w Poznaniu 0,8m , L= 1 100 m.
 • Kolektor sanitarny 2,20 m z rur Hobas do Oczyszczalni ścieków w Łodzi -projekt techniczny- 1993 r –
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map