Water Treatment Stations

  • Projekt budowlany i projekt wykonawczy budynku pompowni drugiego stopnia obejmujący instalacje pomp drugiego stopnia, instalację do dezynfekcji wody oraz instalację do wytwarzania  próżni, projekt modernizacji budynku chlorowni Cl2 wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi w ramach Inwestycji: “Aglomeracja Poznań: Budowa pompowni wody czystej wraz z instalacją do dezynfekcji wody promieniami ultrafioletowymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Wiśniowa” w Poznaniu”. Wydajność pompowni Qmax=5.000m3/h, wydajność instalacji UV Qmax=4.000m3/h, wydajność instalacji próżni Qmax=6.000m3/h – 2015 r.
  • Koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy Instalacji do przygotowania i dawkowania NaClO w ramach Inwestycji: Aglomeracja Mosina-Puszczykowo: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina Etap II. Zestaw do wytwarzania podchlorynu sodu (zbiornik solanki + elektrolizer + dwa zbiornik NaClO) o wydajności brutto 60kg/d. – 2015 r.
  • Modernizacja SUW Mosina Etap II – rozruch obiektów wraz z wykonaniem dokumentów niezbędnych do realizacji – 2011-2015 r.
  • Modernizacja SUW Mosina Etap II – sprawowaanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji – 2010-2015 r.
  • Doradztwo techniczne  w procesie przygotowania inwestycji „Budowa instalacji wstępnego uzdatniania wody i modernizacja stacji demineralizacji wody” dla PGE Elektrownia Opole. 2011-2013 r.
  • Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Słupsku – 2006-2008 r.
  • PBW modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Poznani w Mosinie – Qdmax = 150 000 m3/d – 2002-2008 r.
  • Koncepcja programowo – przestrzenna modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Poznani w Mosinie – Qdmax = 150 000 m3/d – 2003-2005 r.
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map