Financial results and forecasts

Wybrane dane finansowe (tys. zł)2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
Zysk netto622692260266-2165238-398233271451904-295532821854113311471519
Zysk ze sprzedaży (EBIT)879911387167-2928-11-597138251587857-65639792328143810651911
Zysk brutto787756317304-2592301-4839411618051167-318940332295147113751893
Kapitał własny42243987329530352768468244458427510094559691126459363600158685111
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania153321519117058169582001139652799949252123082780198313888119719441013
Aktywa razem198901917820353199932278086487244179181031212537174922195813251719878126124
Przychody ze sprzedaży6215660349124776167638831426849011135899920142001659310879938286678062
Prognoza wyników finansowych (tys. zł)2023
w 2023 prognozy finansowe nie będą publikowane
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map