Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010r.

Zarząd Spółki AQUA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2010r.:

Raport za II kwartał 2010 roku: 16 sierpnia 2010r.

Raport za III kwartał 2010 roku: 15 listopada 2010r.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map