Ogłoszenie w MSiG o planie połączenia

Zarząd AQUA S.A. informuje, iż w dniu 7 października 2013 roku opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie z planem połączenia spółek AQUA S.A. i Aqua Due sp. z o.o.

O podjęciu decyzji o zamiarze połączenia zarząd AQUA S.A. informował raportem bieżącym nr 20/2013 w dniu 1 października 2013 r.

W załączeniu tekst planu połączenia opublikowany w MSiG.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 8   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

– Plan połączenia ogłoszony w MSiG 2013 nr 194 str 11-13

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map