Oferta współpracy kapitałowej.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że wyraził zainteresowanie przystąpieniem do negocjacji w celu nabycia udziałów Spółki działającej w branży projektowej. Z uwagi na zapisy umowy o zachowaniu poufności, Emitent zobowiązany jest nie ujawniać w chwili obecnej danych podmiotu i warunków transakcji. Decyzje co do dalszej formy współpracy zostaną podjęte po zakończeniu procesu due diligence.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map