Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2011 roku podjęła Uchwałę nr 2 w sprawie powołania Prezesa Zarządu oraz Uchwałę nr 3 w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu.

W treści wyżej wskazanych Uchwał Rady Nadzorczej powołano w skład zarządu na kolejną kadencję i powierzono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Panu Józefowi  Kozikowskiemu oraz powołano w skład zarządu na kolejną kadencję i powierzono pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Panu Bartłomiejowi Krasickiemu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map