Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2 kwartał 2015 roku

Zarząd AQUA S.A., w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 14.01.2015 r. raportu
bieżącego numer  2/2015 dotyczącego harmonogramu publikowania raportów okresowych w
2015 roku, informuje, że przekazanie raportu okresowego za 2 kwartał 2015 zostanie dokonane w dniu 5 sierpnia 2015 r., a nie jak zostało to opublikowane w raporcie EBI nr 2/2015 w dniu 14 sierpnia 2015 r.

 

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015 pozostają niezmienione, w związku z tym aktualny terminarz przekazywania raportów okresowych przedstawia się następująco:

 

Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał 2014r. – 13.02.2015r.

Raport za I kwartał 2015 r.   – 15.05.2015r.

Raport za II kwartał 2015 r.  – 5.08.2015r.

Raport za III kwartał 2015 r. – 13.11.2015r.

Raport roczny:

Raport roczny za 2014 r.  – 07.05.2015r.

 

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map