Powstanie stosunku dominacji nad AQUA S.A.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 25.07.2012 r. powziął informację o powstaniu stosunku dominacji przez Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie zwanym dalej PBP.

PBP uzyskał status spółki dominującej wobec AQUA S.A. jako zastawnik uprawniony do wykonywania prawa głosu z 710.770 akcji zwykłych AQUA S.A. w wyniku pełnomocnictwa udzielonego przez zastawcę PBG S.A. zgodnie z umową pomiędzy PBP i PBG S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2  pkt. 1  Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map