Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25.07.2012 r.

Zarząd AQUA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki AQUA S.A. które rozpoczęło się w dniu 28.06.2012 i kontynuowało obrady po przerwie w dniu 25.07.2012 r.

Jednocześnie Zarząd AQUA S.A. informuje, że na wniosek większościowego akcjonariusza Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Spółki AQUA S.A. odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 5 porządku obrad „Wybór Komisji Skrutacyjnej”.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z § 6 ust. 7 oraz § 4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Józef Andrzej Kozikowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Uchwaly ZWZA AQUA S.A. w dniu 2012-07-25 (pdf)

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map