WASTEWATER treatment plants

 • Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadów na Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Poznania  – Koziegłowy – wykonanie dokumentacji powykonawczych – 2010-2011
 • Projekt budowlano-wykonawczy Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borówcu
  4 000 m3/d. Zleceniodawca  AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu. Projekt 2007- 2009 r.
 • PB z elementami PW modernizacji LOŚ przy ul. Serbskiej w Poznaniu z pozwoleniem wodno-prawnym oraz decyzją pozwolenia na budowę 2006 – 2010 r.
 • Rozruch Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu – 2006 – 2009 r.
 • Zagospodarowanie biogazu i termiczne suszenie osadu dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, przepustowość instalacji do termicznego suszenia: 74.800 kg s.m./d; moc elektryczna zespołów gazogeneratorów: 2 x 1050 kW + 1 rezerwowy. Projekt do 2006 r.
 • Projekt wykonawczy modernizacji i rozbudowy Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu.
  Qśrd = 40 500 m3/d. Projekt do 2006 r., realizacja do 2009 r.
 • Projekt budowlano-wykonawczy Oczyszczalni ścieków w m. Szlachęcinie.

Qśrd = 5 000 m3/d. Zleceniodawca  AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu. 2002 – 2004 r.

Nominacja do tytułu "Modernizacja roku 2004"
 • Koncepcja i PT modernizacji cz. biologicznej O.Ś. w Gnieźnie – 2002 r.
 • Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej w Poznaniu.
  Qśrd = 40 500 m3/d. Zleceniodawca  AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu. 2001 r.
 • ZTE i PT modernizacji oczyszczalni ścieków dla Gorzowa Wlkp.
  Q= 38 700 m3/d – 1995/1996 – zleceniodawca P.W.i K – Gorzów Wlkp.
 • Przeprowadzenie rozruchów oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu i Grodzisku. 1993 r.
 • PT modernizacji oczyszczalni ścieków sanitarnych dla m. Gniezna,
  Q=20 000 m3/d – 1995 r – Zleceniodawca – P.W.i K w Gnieźnie
 • Projekt techniczny oczyszczalni ścieków sanitarnych dla m. Pobiedziska,
  Q=1400m3/d – 1993-1994 Zleceniodawca – Urząd Gminy w Pobiedziskach
 • Projekt techniczny oczyszczalni ścieków sanitarnych dla m.Słubic,
  Q= 4 300 m3/d – 1994/95 r – Zleceniodawca – Urząd Miejski w Słubicach
 • Projekt techniczny oczyszczalni ścieków sanitarnych dla m.Chodzieży,
  Q=8 000m3/d – 1993-1995 r. – Zleceniodawca – Urząd Miejski w Chodzieży
 • Koncepcja i Projekt budowlano – wykonawczy oczyszczalni ścieków sanitarnych dla m.Kalisza, opracowana przez PPiU ‘AQUA’ i firmę holenderską DHV. – 1994 r
  Q= 40 000 m3/d – Zleceniodawca – Spółka Wodno-Ściekowa ‘Prosna’
Tytuł "Modernizacja roku 2001"
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map