Environmental Protection

W segmencie Ochrony środowiska AQUA S.A. wykonuje projekty w zakresie przesyłu i oczyszczania ścieków, oraz unieszkodliwiania osadów.

 

W szczególności specjalizacja obejmuje:

 • Oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne ścieków sanitarnych i deszczowych
 • Systemy przesyłowe ścieków:
 • – przepompownie,
 • – zbiorniki,
 • – sieci kanalizacyjne.
 • Obiekty unieszkodliwiania odpadów:
 • – sieci odsiarczania, osuszania i sprężania biogazu,
 • – stacje gazogeneratorów,
 • – suszarnie osadów komunalnych.

Zaprojektowane ważniejsze obiekty:

 • Centralna Oczyszczalnia Ścieków Poznań z suszarnią osadów i gazogeneratornią,
 • Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków Poznań z gazogeneratornią i przetłaczaniem osadu uwodnionego,
 • Oczyszczalnie ścieków dla Kalisza, Gniezna, Gorzowa Wlkp., Chodzieży, Słubic i Borówca.
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map