EBI/7/2016 Treść uchwał ZWZA z dnia 23.06.2016 r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 23.06.2016 r. Zarząd AQUA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki AQUA S.A. które odbyło się w dniu 23.06.2016 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 w zw. z §...
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map