Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AQUA S.A. – 17 czerwca 2021 r.

  • Porządek obrad, projekty uchwał i formularze dla akcjonariuszy – zgłoszone raportem EBI/5/2021

– sprawozdania – ogłoszone raportem rocznym – EBI/3/2021

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. w dniu 17-06-2021

– Uchwały ZWZA AQUA S.A.:

– Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.

Akcjonariusz: Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA: Udział w liczbie głosów na ZWZA: Udział w ogólnej liczbie głosów:

 

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map