Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AQUA S.A. – 21 czerwca 2018 r.

  • Porządek obrad, projekty uchwał i formularze dla akcjonariuszy – zgłoszone raportem EBI/6/2018

– sprawozdania – ogłoszone raportem rocznym – EBI/4/2016

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. w dniu 21-06-2018

– Uchwały ZWZA AQUA S.A.:

 

– Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.

Akcjonariusz: Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA: Udział w liczbie głosów na ZWZA: Udział w ogólnej liczbie głosów:
Bartłomiej Krasicki 575.523 87,67% 67,11%
Józef Andrzej Kozikowski 80.965 12,33% 9,44%
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map