Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AQUA S.A. – 22 czerwca 2017 r.

  • Porządek obrad, projekty uchwał i formularze dla akcjonariuszy – zgłoszone raportem EBI/5/2017

– sprawozdania – ogłoszone raportem rocznym – EBI/4/2016

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. w dniu 22-06-2017

– Uchwały ZWZA AQUA S.A.:

– Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.

Akcjonariusz: Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA: Udział w liczbie głosów na ZWZA: Udział w ogólnej liczbie głosów:
Bartłomiej Krasicki 575.523 87,67% 67,11%
Józef Andrzej Kozikowski 80.965 12,33% 9,44%
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map