• Zarząd AQUA S.A. informuje, że, z uwagi na zmianę terminu badania sprawozdania finansowego, raport roczny zostanie opublikowany w terminie 20.05.2024. w związku z tym raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

  Raporty kwartalne:

  Raport za IV kwartał 2023 r. – 14.02.2024r.

  Raport za I kwartał 2024 r.   – 15.05.2024r.

  Raport za II kwartał 2024 r.  – 14.08.2024r.

  Raport za III kwartał 2024 r. – 14.11.2024r.

  Raport roczny:

  Raport roczny za 2023 r.  – 20.05.2024r.

   

  Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

   

  Podstawa prawna:

  § 6 ust. 14.1   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map