Zarząd AQUA S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał 2022 r. – 14.02.2023r.

Raport za I kwartał 2023 r.   – 15.05.2023r.

Raport za II kwartał 2023 r.  – 14.08.2023r.

Raport za III kwartał 2023 r. – 14.11.2023r.

Raport roczny:

Raport roczny za 2022 r.  – 5.05.2023r.

 

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map