ESPI/23/2023 Informacja o aneksie do istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 29.12.2023 roku powziął informację o podpisaniu przez kontrahenta aneksu nr 6 do umowy, której przedmiotem są prace projektowe w ramach Inwestycji pn. „Przebudowa cieku Bogdanka ZDM/P/107” w Poznaniu wykonywane na rzecz Inwestora,...
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map