Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AQUA S.A. – 27 czerwca 2011 r.

  • Porządek obrad, projekty uchwał i formularze dla akcjonariuszy – zgłoszone raportem EBI/9/2011

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA – pełny tekst, zawiera ogłoszenie, projekty uchwał, propozycje zmian w statucie (pdf)

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 2011 (doc)

Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na ZWZA 2011 (doc)

  • Materiały na ZWZA

– regulaminy

Regulamin Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. (pdf)

Regulamin Rady Nadzorczej AQUA S.A. (pdf)

– sprawozdania – ogłoszone raportem rocznym – EBI/6/2011

Sprawozdanie finansowe AQUA S.A. za 2010 (pdf)

Sprawozdanie zarządu z działalności AQUA S.A. za 2010 (pdf)

– wnioski i oceny Rady Nadzorczej i Zarządu

Wniosek w sprawie podziału zysku (pdf)

Ocena sprawozdań finansowych i zarządu (pdf)

Ocena podziału zysku (pdf)

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej (pdf)

  • Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu AQUA S.A.

  • Lista kandydatów do Rady Nadzorczej AQUA S.A. na ZWZA dn. 27-06-2011

Roman Kujawa – rekomendowany przez PBG S.A.

Maria Walkowiak – rekomendowana przez PBG S.A.

Włodzimierz Walkowiak – rekomendowany przez PBG S.A.

Ryszard Krasicki – rekomendowany przez PBG S.A.

Jacek Lisiński – rekomendowany przez PBG S.A.

– Życiorysy kandydatów:

Życiorysy kandydatów do RN AQUA S.A. (pdf)

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. w dniu 27-06-2011

– Uchwały ZWZA AQUA S.A.:

Uchwały ZWZA AQUA S.A. 2011-06-27 (pdf)

– Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.

Akcjonariusz: Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA: Udział w liczbie głosów na ZWZA: Udział w ogólnej liczbie głosów:
PBG S.A. 710.770 100,0% 81,7%
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map