Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AQUA S.A. – 28 czerwca 2012 r.

  • Porządek obrad, projekty uchwał i formularze dla akcjonariuszy – zgłoszone raportem EBI/7/2012

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA – pełny tekst, zawiera ogłoszenie, projekty uchwał, propozycje zmian w statucie (pdf)

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 2012 (doc)

Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na ZWZA 2012 (doc)

  • Materiały na ZWZA

– regulaminy

Regulamin Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. (pdf)

Regulamin Rady Nadzorczej AQUA S.A. (pdf)

– sprawozdania – ogłoszone raportem rocznym – EBI/5/2012

Sprawozdanie finansowe AQUA S.A. za 2011 (pdf)

Sprawozdanie zarządu z działalności AQUA S.A. za 2011 (pdf)

– wnioski i oceny Rady Nadzorczej i Zarządu

Wniosek w sprawie podziału zysku (pdf)

Ocena sprawozdań finansowych i zarządu (pdf)

Ocena podziału zysku (pdf)

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej (pdf)

  • Ogłoszenie przerwy w obradach – zgłoszone raportem EBI/9/2012

– wznowienie obrad nastąpi 25-07-2012 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map