Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AQUA S.A. – 18 czerwca 2013 r.

  • Porządek obrad, projekty uchwał i formularze dla akcjonariuszy – zgłoszone raportem EBI/14/2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA – pełny tekst, zawiera ogłoszenie, projekty uchwał, propozycje zmian w statucie (pdf)

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 2013 (doc)

Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na ZWZA 2013 (doc)

  • Materiały na ZWZA

– regulaminy

Regulamin Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. (pdf)

Regulamin Rady Nadzorczej AQUA S.A. (pdf)

– sprawozdania – ogłoszone raportem rocznym – EBI/7/2013

Sprawozdanie finansowe AQUA S.A. za 2012 (pdf)

Sprawozdanie zarządu z działalności AQUA S.A. za 2012 (pdf)

– wnioski i oceny Rady Nadzorczej i Zarządu

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. w dniu 18-06-2013

– Uchwały ZWZA AQUA S.A.:

Uchwały ZWZA AQUA S.A. 2013-06-18 (pdf)

– Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.

Akcjonariusz: Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA: Udział w liczbie głosów na ZWZA: Udział w ogólnej liczbie głosów:
PBP S.A. 710.770 100,0% 81,7%
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map