Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AQUA S.A. – 23 czerwca 2016 r.

  • Porządek obrad, projekty uchwał i formularze dla akcjonariuszy – zgłoszone raportem EBI/6/2016

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA – pełny tekst, zawiera ogłoszenie, projekty uchwał (pdf)

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 2016 (doc)

Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na ZWZA 2016 (doc)

  • Materiały na ZWZA

– regulaminy

Regulamin Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. (pdf)

Regulamin Rady Nadzorczej AQUA S.A. (pdf)

– sprawozdania – ogłoszone raportem rocznym – EBI/4/2016

Sprawozdanie finansowe AQUA S.A. za 2015 (pdf)

Sprawozdanie zarządu z działalności AQUA S.A. za 2015 (pdf)

– wnioski i oceny Rady Nadzorczej i Zarządu

Uchwała zarządu ws przyjęcia propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2015 (pdf)

Rada Nadzorcza – ocena uchwały zarządu ws podziału zysku za rok obrotowy 2015 (pdf)

Rada Nadzorcza – ocena sprawozdania_finansowego_i_zarzadu_za rok obrotowy 2015 (pdf)

Rada Nadzorcza – uchwała o przyjęciu sprawozdania z działalności RN za rok obrotowy 2015 (pdf)

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. w dniu 23-06-2016

– Uchwały ZWZA AQUA S.A.:

Uchwały ZWZA AQUA S.A. 20160623 (pdf)

– Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.

Akcjonariusz: Liczba głosów z posiadanych akcji

na ZWZA:

Udział w liczbie głosów

na ZWZA:

Udział w ogólnej

liczbie głosów:

Bartłomiej Krasicki 575.523 87,67% 67,11%
Józef Andrzej Kozikowski 80.965 12,33% 9,44%
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map