Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki AQUA S.A. – 23 czerwca 2014 r.

  • Porządek obrad, projekty uchwał i formularze dla akcjonariuszy – zgłoszone raportem EBI/21/2014

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA – pełny tekst, zawiera ogłoszenie, projekty uchwał, propozycje zmian w statucie (pdf)

Formularz pełnomocnictwa na ZWZA 2014 (doc)

Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na ZWZA 2014 (doc)

  • Materiały na ZWZA

– regulaminy

Regulamin Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. (pdf)

Regulamin Rady Nadzorczej AQUA S.A. (pdf)

– sprawozdania – ogłoszone raportem rocznym – EBI/18/2013

Sprawozdanie finansowe AQUA S.A. za 2013 (pdf)

Sprawozdanie zarządu z działalności AQUA S.A. za 2013 (pdf)

– wnioski i oceny Rady Nadzorczej i Zarządu

Uchwała zarządu ws przyjęcia propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2013 (pdf)

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AQUA S.A. w dniu 23-06-2014

– Uchwały ZWZA AQUA S.A.:

Uchwaly_ZWZA_AQUA_SA_20140623.pdf

Statut_AQUA_SA_tekst_jednolity_20140623.pdf

Załączniki do uchwał:

– Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.

Akcjonariusz: Liczba głosów z posiadanych akcji

na ZWZA:

Udział w liczbie głosów

na ZWZA:

Udział w ogólnej

liczbie głosów:

Bartłomiej Krasicki 573.123 87,94% 36,54%
Józef Andrzej Kozikowski 78.598 12,06% 5,01%
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map